Ändamål

Är Du en kvalificerad forskare inom naturvetenskap, juridik, ekonomi, medicin eller kultur? Då kanske Johan och Jakob Söderbergs stiftelse kan tänkas vara intresserad av att stödja Ditt projekt.

Under perioden fr.o.m. 2018 t.o.m. 2020 tar stiftelsen inte emot ansökningar inom medicin och naturvetenskap. Stiftelsen har för denna period redan fattat beslut om sin anslagsgivning inom dessa områden. Insända ansökningar kommer därför inte att behandlas utan endast returneras avsändaren.

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse som bildades 2004 har en förmögenhet om ca MSEK 125 investerat i svenska aktier och obligationer. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm. Av utdelningarna avses årligen cirka 80 % lämnas som bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur. Normalt lämnas ej anslag till gymnasiala- och postgymnasiala studier.

© 2018 Johan & Jakob Söderbergs stiftelse