Ansökningar

Stiftelsen delar ut anslag företrädesvis i form av personliga stipendier eller i form av bidrag för direkta utgifter. Ansökningar om högst 5 sidor inklusive bilagor och med en sammanfattning på stiftelsens ansökningsblankett skall vara stiftelsen tillhanda i ett exemplar senast den 1 februari.

Ange om anslag sökes på annat håll och i så fall var. CV för sökande respektive medarbetare skall alltid bifogas. Doktorand skall bifoga yttrande av handledare.

Anslagsbeslut meddelas senast den 31 maj.

© 2018 Johan & Jakob Söderbergs stiftelse