Kontakt

Kontaktperson: Edvard Fleetwood, kanslichef

Stiftelsens adress är:

JOHAN OCH JAKOB SÖDERBERGS STIFTELSE
c/o E. Fleetwood Stiftelseservice
Karlavägen 63
114 49 STOCKHOLM

Tel: +46 70 5836873

E-post: info@johanochjakobsoderbergsstiftelse.se

www.johanochjakobsoderbergsstiftelse.se

© 2018 Johan & Jakob Söderbergs stiftelse