JJSS splash image

Är du en kvalificerad forskare inom naturvetenskap, juridik, ekonomi, medicin eller kultur? Då kanske Johan och Jakob Söderbergs stiftelse kan tänkas vara intresserad av att stödja ditt projekt.

error_outline

Stiftelsen avser inte bevilja nya ansökningar inom ämnesområdena ekonomi och juridik under 2019. Stiftelsen avser dock bevilja mindre tilläggsanslag hänförliga till för redan påbörjade projekt som tidigare har beviljats anslag. Under perioden fr.o.m. 2018 t.o.m. 2020 tar stiftelsen inte emot ansökningar inom medicin och naturvetenskap. Stiftelsen har för denna period redan fattat beslut om sin anslagsgivning inom dessa områden. Stiftelsen avser däremot i vanlig ordning dela ut anslag inom området kultur i vid bemärkelse, vari inbegrips arkeologi och historia.

Ansökningsområden

science

Naturvetenskap

law

Juridik

economy

Ekonomi

medicin

Medicin

culture

Kultur

Kort om stiftelsen

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har till syfte att lämna bidrag för främjande av undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning huvudsakligen inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur men undantagsvis även utan bindning till dessa områden.Av utdelningarna avses årligen cirka 80 procent lämnas som bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst. Normalt lämnas ej anslag till gymnasiala- och postgymnasiala studier. Stiftelsen bildades 2004 och har en förmögenhet om cirka 120 mkr investerad i svenska aktier och obligationer. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

JJSS får ny hemsida

Läs mer

arrow_forward