JJSS splash image

Är du en kvalificerad forskare inom naturvetenskap, juridik, ekonomi, medicin eller kultur? Då kanske Johan och Jakob Söderbergs stiftelse kan tänkas vara intresserad av att stödja ditt projekt.

error_outline

Stiftelsen tar under 2024 bara emot ansökningar om doktorand eller post doc finansiering inom ämnesområdena ekonomi och juridik. Ansökan ska vara inne senast 1 februari. Inga ansökningar mottages i naturvetenskap, medicin och kultur där anslagsgivning under året sker i särskild ordning.

Ansökningsområden

science

Naturvetenskap

law

Juridik

economy

Ekonomi

medicin

Medicin

culture

Kultur

Kort om stiftelsen

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har till syfte att lämna bidrag för främjande av undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning huvudsakligen inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur men undantagsvis även utan bindning till dessa områden. Av utdelningarna avses årligen cirka 80 procent lämnas som bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst. Normalt lämnas ej anslag till gymnasiala- och postgymnasiala studier. Stiftelsen bildades 2004. Den delar årligen ut ca MSEK 3-4 och har sedan start beviljat anslag om närmare MSEK 56. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.