Stiftelsens styrelse utgöres av:

  • Jakob Söderberg, civ. ing., KTH (ordförande)
  • Marie Söderberg, professor emerita, Japaninstitutet,
    Handelshögskolan i Stockholm
  • Richard Arvidsson, professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm
  • Viktor Söderberg, jur. kand., ek. kand. DHS