Stiftelsens styrelse utgöres av:

  • Jakob Söderberg, civilingenjör KTH (ordförande)
  • Marie Söderberg, professor och chef för Japaninstitutet på Handelshögskolan i Stockholm
  • Richard Arvidsson, professor, Handelshögskolan i Stockholm
  • Viktor Söderberg, biträdande jurist vid Greys advokatbyrå