Stiftelsens styrelse utgöres av:

  • Jakob Söderberg civilingenjör KTH (ordförande)
  • Marie Söderberg chef för Japaninstitutet på Handelshögskolan i Stockholm och professor vid Stockholms universitet
  • Richard Arvidsson professor, Handelshögskolan i Stockholm
  • Viktor Söderberg jur.stud., Stockholms universitet, ekon.stud. Handelshögskolan i Stockholm