2024

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2024 beviljat anslag uppgående till SEK 4 660 000 till följande:

Marcus Skarpsvärd
The Private Investor: A Forensically-Informed Assesment of EU State Aid Law
SEK 1 070 000

Jacob Lundberg
Drivkrafter till arbete och generationsrättvisa i det svenska pensionssystemet
SEK 305 000

Mary Kathleen Burke
Forest owners embedded in place: Understanding the role of place in the evolution entrepreneurship and sustainability
SEK 535 000

Roger Svensson
Effekter av statligt ägarkapital och lån på småföretagets innovation och tillväxt
SEK 460 000

Elin Molin
Ökad förståelse för överskuldsättningens långsiktiga konsekvenser med hjälp av nya data
SEK 535 000

Natalie Aleksic
Intelligent Drugs? How Al affects firm performance in life science
SEK 980 000

Julia Hermine Charlotte Englander
Justice and Self determination: Early Jewish Holocaust Memory in Sweden
SEK 120 000

Sara Hovi
Skadestånd vid offentlig upphandling
SEK 120 000

Behrang Kanzad
Fairness and Digital Markets in European Law and Economics
SEK 535 000

2023

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2023 beviljat anslag uppgående till
SEK 4 240 000 till följande:

Siri Sylvan­­
Towards a New Democratic Theory of Expertise
SEK 120 000

Åke Freij
Efterlevnad av regelverksförändringar:
en underskattad källa till konkurrensfördelar
SEK 1 070 000

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland and Södermanland:
Survey, excavation, contextualization.
SEK 119 000

Maria Aminoff
Bortom rimligt tvivel – om beviskravsnormer och differentierat beviskrav
SEK 120 000

David Malm
Samla som en stat: formeringen av förvaltningen, undervisningen och språket
SEK 100 000

European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan
Green Economy Transition – implementation of smart cities
and society 5.0 in the EU and Japan
SEK 710 000

Pontus Folkesson
Skolväsendets framväxt i 1600-talets Sverige
SEK 120 000

Erik Prawitz
Returnees and Entrepreneurship in the Age of Mass Migration
SEK 305 000

Anna Baturevich
Netdoctors casting the net: the impact of digital
health platforms on healthcare in Sweden
SEK 1 176 000

Skebobruks Museiförening
Åtgärder i samband med Skebobruks minnesår 2024
SEK 200 000

Forskningsfrämjande fonder (Hjärnfonden,
Hjärt- och lungfonden, Geriartriska fonden,
och Mag-tarmfonden för Gastroenterologisk
och Hepatologisk forskning).
Forskningsstöd
SEK 200 000

2022

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2022 beviljat anslag uppgående till SEK 4 934 000 till följande:

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland:
Survey, excavation, contextualization.
SEK 144 000.

Olof Blomqvist
Färdigställande av doktorsavhandling:
”I want to stay: migration, belonging and prisoners
of war at the dawn of the 18th century”
SEK 100 000

Caroline Åvall
Föräldrars konflikter om barn –
i gränslandet mellan rättstvist och omsorg.
SEK 1 960 000

Handelshögskolan i Stockholm
Handelsbolagsbeskattning – om principer
för beskattning av inkomster i handelsbolag.
SEK 490 000

Roger Svensson
Samband mellan teknologiöverföringar inom
patentsystemet och kommersialisering.
SEK 240 000

Erik Prawitz
Returnees and Entrepreneurship in
the Age of Mass Migration.
SEK 460 000

Sofia Helander
Monetary democracy as idea and practice –
evaluation of the local currency movement.
SEK 710 000

Sara Ekström
Att styra med känslor: Liberala maktdiskurser i relation
till gustavianska nationella kulturprojekt 1772-1792.
SEK 120 000

Olle Hammar
Hushållsfördelade nationalräkenskaper:
Nya perspektiv på inkomst- och förmögenhetsfördelningen
i Sverige, 1930-2020.
SEK 710 000

2021

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2021 beviljat anslag uppgående till SEK 2 765 000 till följande:

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland:
Survey, excavation, contextualization.
SEK 150 000

Roger Svensson
Samband mellan teknologiöverföringar i
patentsystemet och kommersialisering.
SEK 530 000

European Institute of Japanese Studies (EIJS)
PhD program: East Asian Economy and Business –
sustainable growth and interconnectedness of
Europeanand Asian Markets.
SEK 880 00

Isabelle Bengtsson
Offentligrättsliga aspekter på markanvändningen.
SEK 340 000

Kerstin Odebäck
Den yngre järnålderns sköldar – ting, bild och text
i Skandinavien (ca 550-1050 e.Kr.).
SEK 60 000

Anton Ahlén
Managing migration and integration – the case of
family immigration.
SEK 75 000

Alexandra Johansson
Den skatterättsliga behandlingen av utländska bolag med
hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
SEK 630 000

Hjärnfonden
Hjärnforskning
SEK 50 000

Hjärt- och Lungfonden
Hjärt- och Lungforskning
SEK 50 000

2020

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2020 beviljat anslag uppgående till SEK 3 327 000 till följande:

Docent Niclas Berggren
Institutioner för tolerans, frihet och tillväxt
510 000

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland: survey, excavation, contextualisation
360 000

Arvin Tayari
Personal Autonomy in Era of Big Data
880 000

Falsterbo Fågelstation (Skånes Ornitologiska Förening)
Omarbetning och nytryck av Vingar över Falsterbo 3 uppl./Wings over Falsterbo 2 uppl.
95 000

Stylianos Papaioannou
Networks, opportunity and turbulence
90 000

Alexandra Johansson
Förhållandet mellan interna skatteregler och skatteavtal – särskilt om interna skattereglers företräde
90 000

Fredrik Heyman
Effekter av globalisering och digitalisering på företag och anställda
382 500

Skebobruks museiförening
Forsrännan vid gjuteriet
89 500

Mårten Schultz
Skadestånd under osäkerhet
520 000

Mikael Kristersson
SKÄRFLÄCKOR – svart på vitt – en dokumentär filmstudie
130 000

Maria Nordbrandt
”Modern Talking: Possibilities and Limitations of Deliberation in a (Climate) Changed World”
90 000

Lina Isacs
Färdigställande av avhandlingen ”Deliberating valuation in environmental and ecological economics”
90 000

2019

Stiftelsen beslutade våren 2019 att dela ut ca MSEK 3,9.

Niclas Berggren
420 000 kr
Institutioner för tolerans, frihet och tillväxt

Roger Svensson
110 000 kr
Allokering av offentliga FoU-bidrag i näringslivet

Henrik Christensen
90 000 kr
Avhandling: We Call Upon the Author: Fictional Representations of
Fyodor Dostoeyevsky in Contemporary Biographical Films and Novels

Andrine Nilsen
20 000 kr
Dendrokronologiska analyser av urbana byggnadsmiljöer i Småland
och Västergötland

Martina Hjertman
90 000 kr
”Urban Marginality” – färdigställandet av ett arkeologiskt avhandlingsprojekt

Björn Hjulström
18 000 kr
Aglahövdingens residens – datering av en nyupptäckt hallmiljö och storgård från järnålder

Ylva Wijkander
100 000 kr
Rödockramålningar runt stora Lee; inventering, dokumentation och kontextuell analys

Per Andersson
880 000 kr
Doktorandprojekt – Towards the Networked Society

Sally Alexandra Longworth
440 000 kr
Tystnaden däremellan – Yttrandefrihet i konflikt

Therese Paulson
90 000 kr
Färdigställande av avhandlingen Polygonal columns in ancient Greek architecture

Vasileios Petrogiannis
60 000 kr
European mobility and spatial

Åsa Malmström Rognes
504 000 kr
Finansiell integration i ASEAN del 2 – kan den uppnäs utan politisk integration, vad kan läras från EU och hur har den utvecklats sedan Asienkrisen?

Sofie Sagfossen
60 000 kr
Effort depicted: the role of effort conveyed in imagery

Gabriel Itkes Sznap
45 000
Kalenderkänslighet – om datumets funktion i litteraturen

European Institute of Japanese studies
880 000
Anslag för att täcka kostnaderna för en doktorand, år 3-4 i programmet ”East Asian Economy and Business”

Julia Willén
90 000 kr
”Futures Past of South African Whiteness in Nadine Gordimer’s Writing 1959-1979”

2018

Stiftelsen beslutade våren 2018 att dela ut ca MSEK 4,1.

Center for Business Law
SEK 104 000
Overheadbidrag för projekt inom associationsrätt

Sally Alexandra Longworth
SEK 430 000
Tystnaden däremellan – Yttrandefrihet i konflikt

Mona Samadi
SEK 47 000
Men are the Guardians of Women – Advancing Women’s Rights in Islamic Law

Marcus Skarpsvärd
SEK 90 000
The Cost of Legal Certainty

Arvin Tayari
SEK 860 000
Personal Autonomy in the ear of Big data

European Institute of Japanese Studies
SEK 860 000
Doktorand i Östasiens ekonomi/Japan

Åsa Malmström Rognes
SEK 488 000
Finansiell integration i ASEAN – kan den uppnås utan politisk integration, vad kan läras från EU och hur har den utvecklats sedan Asienkrisen?

Ji Won Song
SEK 90 000
Extending period for dissertation work

Roger Svensson
SEK 255 000
Allokering av offentliga FoU-bidrag i näringslivet

Sebastian Waechter
SEK 160 000
The Impact o Tinnitus and High-Frequency Hearing on Cognitive Performance

Sven Aarflot
SEK 50 000
Två konserter: Confidencen och Uppsala

Lars Ostman
SEK 100 000
Hur Västvärlden fylldes med musik

Anna Wessman
SEK 75 000
Bronsålderns bilder och regionalitet – en komparativ studie av sydskandinaviska hällristningar

Hans Andersson
SEK 45 000
Färdigställande av avhandling. Något betydelsefullt: L. Dobycins möten bortom orden i det sovjetiska tjugotalet

Giulia Giubergia
SEK 90 000
Sacralization, Public Space and Memory of the Revolution. Downtown Cairo during and after the 2011 Uprising

Malin Holm
SEK 90 000
The Rise of Online Counterpublics? The Problem of Inclusion in a Digital Age

Martin Rundkvist
SEK 126 000
Hemma på borgen. Befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Ewelina Sokolowska
SEK 90 000
Biology, social science and politics – Assessing the claims of a neurobiological turn in social and political science

2017

Stiftelsen beslutade våren 2017 att dela ut ca MSEK 4,1.

Maria Forsman
SEK 270 000
Juridik: Att företräda barnets rätt och bästa

European Institute of Japanese Studies
SEK 40 000
Fortsättning av doktorandprojekt Korean Business and Economy

Per Hjertstrand
SEK 480 000
Att mäta effekterna av handel mellan länder

Carolin Sjöholm
SEK 50 000
Assymetric Information in the Household: Fathers and Child Welfare

Min Tian
SEK 90 000
Informationsystems Integrering med Affärssystem

Minna Kristina Hamrin
SEK 60 000
Picturing Sexual Temptation and Sin in Italian Post-Tridente Art

Jonathan Lilliedahl
SEK 50 000
Musikklasser i Sverige – framväxt och framgång

Anna Sörman
Hantverkets arenor: bronsgjutningens organisation i sydskandinavien under bronsåldern

Kim Bergqvist
SEK 75 000
Aristrocratic Ideology and Political Morality: The Chivalric and Courtly Ethos in Castile-León and Sweden, c 1275-1350

Olof Blomqvist
SEK 80 000
Life in captivity; perceptions of inclusion and collective identity in early 18th century Europe

Annelie Drakman
SEK 60 000
Från flödeshantering till gränsbevakning. 1800-talets föränderliga sjukdomsuppfattning utifrån svenska provinsialläkare

Karl Gustafsson
SEK 800 000
Doktorandstudier rörande internationella relationer i Östasien II – tillägg 2 års studier

David Larsson Heidenblad
SEK 80 000
Lundahistorikerna och miljöfrågans genombrott, 1967-1968

Anton Jansson
SEK 60 000
Ateismens svenska begreppshistoria

Niclas Johansson
SEK 90 000
Bildningens litterära former i en flerkulturell kontext

Bolette Frydendahl Larsen
SEK 60 000
Psykopatisk ungdom: Historiska perspektiv på psykiatriska diagnoser i ungdomsåren

Christer Lundh
SEK 45 000
Emigrationen från Sverige till USA 1850-1910: drivkrafter och flyttningshinder

Sari Nauman
SEK 30 000
The Power of Words: Oral Oaths in a Literate State

Johanna Pettersson
SEK 60 000
What’s in line? – Ideas of sovereignty in olicies of open borders

Martin Rundkvist
SEK 100 000
Hemma på borgen. Befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Cecilia Sandström
SEK 90 000
Encountering Environment. Ecology, production and trading network on Monte Polizzo and Western Sicily 600-500 BC

Lisa Svanfeldt-Winter
SEK 40 000
Forskningsvistelse vid Institutionen för etisk och jämförande folkloristik vid Tartu universitet

Johan Weyryd
SEK 90 000
Slutförande av avhandlingen ”Consumed Democracy? On Consumer Choice and its Implications for Citizenship and Democracy”

Frida Wikström
SEK 100 000
Att göra rum: Tvångsvård, utskrivningar, vardag och subjektskapande 1967-1992

Andreas Onnerfors
SEK 100 000
Det svenska civilsamhällets framväxt: organisationer, nätverk och politisk kultur kring 1800

Robert Osterbergh
SEK 75 000
Making it Matter: The Limit Conditions of Art and th Pursuit of Cultural Bindingness in contemporary Innovative American Poetry, 1988-2008

Erik Nerep
SEK 840 000
Doktorandanslag inom juridik

Erik Nerep
SEK 120 000
Fortsättning av doktorandanslag inom juridik

2016

Stiftelsen beslutade våren 2016 att dela ut ca MSEK 5,7

Marcus Skarpsvärd
SEK 800 000
Fortsättningsanslag doktorandstudier ytterligare 2 år

Aryo Makko
SEK 90 000
European Neutrality and the Kremlin during the Cold War

Ingrid Berg
SEK 60 000
Kalaureia 1894. A cultural history of the first Swedish excavation in Greece

Per Åhblom
SEK 120 000
Doktorandstudier rörande betydelsen av kapitalmarknadsinteraktion för tolkning av finansiella siffror

Ylva Bäckström
SEK 60 000
Gruvarbete under tidig modern tid – arbetsskador och hälsa med utgångspunkt i skelettmaterial

Jannete Hentati
SEK 60 000
Avhandlingstitel: Skolan utom sig. Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

Mari Eyice
SEK 30 000
Forskningsvistelse vid Faculty of History, Cambridge

Sally Alexandra Longworth
SEK 800 000
Tystnaden däremellan – Yttrandefrihet i kris och konflikt

Per Andersson
SEK 800 000
Towards the Networked Society

Leif Landen
SEK 50 000
Fransk konst och dikt – vyer från romantiskt 1800-tal

Per Nilsson
SEK 80 000
Brukade bilder. Om de sydskandinaviska hällristningarnas betydelse och brukande efter bronsålderns slut

Gunnar Lantz
SEK 40 000
Konsumtionsbeskattningen och välfärdsstaten. Inkomstfördelning och skatte-progressivitet i Sverige 1958-2015 med hänsyn till konsumtionsskatternas inverkan.

Karl Gustafsson
SEK 800 000
Doktorandstudier rörande internationella relationer i Östasien

Eva-Marie Letzter
SEK 100 000
Med ett öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, ca 1340-1500

Sara Ellis Nilsson
SEK 80 000
Lokala helgonkulter som lekmännens andliga näring

Fredrik Heyman
SEK 480 000
Effekter av globalisering och digitalisering på företag och anställda

Michael Olausson
SEK 23 000
Runsa Borg: En befäst centralplats från sen folkvandringstid – tidig Vendeltid. Om bosättningens gravar.

Martin Rundkvist
SEK 105 000
Hemma på borgen: befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Erik Nerep
SEK 360 000
Doktorandbidrag – tillägg

Erik Nerep
SEK 800 000
Förlängning av 2 doktorandbidrag med ytterligare ett år (år 3 i doktorandutbildningen)

2015

Stiftelsen beslutade våren 2015 att dela ut ca MSEK 3,7

Simon Andersson
SEK 100 000
Skälig misstanke – juridik

André Asplund
SEK 475 000
Japanskt och Svenskt Bistånd i en Post-2015 era: strategiska intressen eller normativa ambitioner?

Nevra Biltekin
SEK 80 000
Diplomatyrkets formering. Statlig kontroll och diplomatkårens könsmärkning, 1905-1955

Tomas Englund
SEK 50 000
Systematisering av Stäketsamlingen – romersk järnålder till 1900-talet i Fisksätra

Carl Jan Granqvist
SEK 420 000
Ny svensk gastronomi med måltidshistoria

Hans Jeppsson
SEK 209 000
Företagsförvärv och allianser i läkemedelsindustrin

Elisabeth Niklasson
SEK 100 000
Funding Matters – Archaeologists and the political economy of the past in the EU

Robert Nilsson Mohammadi
SEK 170 000
Den stora gruvstrejken i malmfälten: En muntlig historia

Margaretha Nordquist
SEK 85 000
Realm and Rulers: Ideological conceptions in late-medieval Swedish Rhyme Chronicles

Maria Persson
SEK 95 000
Förstudie: Försvarslinjen Uddevalla-Vänersborg

Ale Pålsson
SEK 70 000
Community: Political Culture in St. Barthélemy 1800-1820

Ylva Sjöstrand
SEK 50 000
Handeln med lump som ekonomisk och moralisk praktik 1900-1945

Per Skedinger
SEK 480 000
Effekter av skatter och subventioner

Pehr Wissén
SEK 350 000
Johan Söderbergs gästprofessur i finansiell ekonomi

Zeynep Yetis
SEK 170 000
Öppet entreprenörskap som form för kollaborativt värdeskapande

European Institute of Japanese Studies
SEK 800 000
Fortsättning av doktorandprojekt – Korea

2014

Stiftelsen beslutade våren 2014 att dela ut ca MSEK 3,6

Mirjam Amcoff
SEK 50 000
Undersökning av dvärgdrakfenan

Magnus Andersson
SEK 580 000

Atlas över den pågående konflikten i Södra Thailand

Maria Andersson
SEK 40 000

TFL 2014 (Tidskrift för Litteraturvetenskap)

Lotta Berntzon
SEK 73 350

Metodutveckling för analys av neurotoxinet BMMA hos
cyanobakterier

Olof Bortz
SEK 180 000

Doktorandstudier rörande Raul Hilberg och Förintelsens historiska minne

Kelly Chen
SEK 100 000

Studier av Securities Market Access Rules for Foreign Financial Institutions

Thomas Englund
SEK 60 000

Slagfältsarkeologi vid Stäket

European Institute of Japanese Studie
SEK 800 000

Doktorandstudier rörande Korean Business and Economy

Charlotta Forss
SEK 75 000

Forskning rörande The continents and perceptions of the world in the 17th-century Swedish travel and narratives

Andreas Johnsson
SEK 22 000

Undersökningar rörande Periglacial and glacial structures on Svalbard

Mitsuyo Kuwano Lidén
SEK 110 000

Doktorandstudier rörande Learner’s perception of proximity in interlanguage performance

Leif Landen
SEK 50 000

Forskning rörande Sekelskiftesgestalter 1900

Anna Launberg
SEK 110 000

Doktorandstudier rörande Commercialization of science: The PET center case

Daniel Schatz
SEK 90 000

Visiting fellowship Harvard University

Anders Sjöbrandt
SEK 36 700

Forskning rörande Från Sweaplats till Almstrid. Omdaningen av Stockholm under efterkrigstiden

Marcus Skarpsvärd
SEK 800 000

Forskning rörande The cost of Legal Certainty

Carolina Uggla
SEK 45 000

Doktorandstudier rörande Kartans system med utgångspunkt  i det sena 1960-talets och det tidiga 1970-talets konst

Zeynep Yetis
SEK 400 000

Doktorandstudier rörande Öppet entreprenörskap som form för kollaborativt värdeskapande

2013

Stiftelsen beslutade våren 2013 att dela ut ca MSEK 4,5.

Anders Andersson
SEK 250 000
Bibilioteksstöd till Institutet för Finansforskning

Angiezka Backman
SEK 50 000
Visiting Fellow at Harvard University

Niclas Berggren
SEK 440 000
Sociala attityders ekonomiska betydelse

Martin Dackling
SEK 80 000
Från arvejord till släktklenod

Linus Hagström
SEK 540 000
Utveckling av Utrikespolitiska Institutets Östasienprogram, särskilt genom att knyta en doktorand till programmet.

Lena Holmquist
SEK 135 000
The Old, the New, the Blue. The missing linking to Birka’s Black Earth harbour.

Patricia A. Nelson
SEK 180 000
Evolution of Interest Groups in Japan: Governance Structures and Lobbying Strategies.

Erik Nerep
SEK 800 000
Doktorandanslag: Kompetens och maktfördelning i Aktiemarknadsbolag.

Erik Nerep
SEK 800 000
Doktorandanslag: Ett koherent system för aktieägares och bolagsfunktionärers aktiebolagsrättsliga ansvar.

Evgenia Pavloskaia
SEK 100 000
Sustainability Criteria for Biofuels in a Binding Legal Concept.

Julia Pennlert
SEK 15 000
Poesiprocesser på nätet.

Daniel Sahlén
SEK 141 000
Inhemsk eller kolonial teknik: En analys av täljstensgjutformar från vikingatidens Skottland.

Per Skedinger
SEK 440 000
Institutioner på arbetsmarknaden och deras påverkan på anställda och företag.

Anders Thornell
SEK 380 000
Treatment of Acute Diverticulitis: Laparoscopic Lavage vs Resection. A Randomised Controlled Trial.

Anders Torstensson
SEK 30 000
Adaptation of Arctic algae to a High-CO2 World.

Kajsa Tönnesson
SEK 50 000
Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor.

Aron Verständig
SEK 100 000
Kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och ansvar (forskarutbildning vid Harvard University).

Frida Wikström
SEK 10 000
Den stora utskrivningen och det psykiatriska rummets förändring under 1900-talets andra hälft.

2012

Stiftelsen delade vid sitt majsammanträde 2012 
ut cirka 2 500 000 kronor.

Michael Olausson 
102 000 kronor
Det specialiserade hantverket på Runsa borg. 

Ylva Sjöstrand 
100 000 kronor
 
Mellersta Norrlands hällmålningar ? En nyckel till förståelse av interregionala kontaktnät i sten och bronsålderns Nordeuropa.

Andreas Johnsson 
20 000 kronor 
Field investigation of periglacial structures on Broegger Peninsula (Svalbard) as analogues for Martian landforms.

Kajsa Tönnesson 
35 875 kronor 
Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor. 

Magnus Andersson
297 000 kr 
Vägen framåt ? en gemensam nordisk strategi för utveckling av politiska och ekonomiska reformer i Nordkorea. 

Per-Olof Bjuggren 
100 000 kronor 
Stöd till internationell konferens i rättsekonomi: The 29th Annual Conference of the European Association of Law & Economics Stockholm, September 20-22, 2012. 

Emelie Palm 
540 000 kronor avseende år 2013 och år 2014 
Fondförvaltande ? En empirisk studie av bakomliggande faktorer för professionella investeringsbeslut. 

Dilan Ölcer
150 000 kr slutanslag 
Avhandling: Politiska incitament och ekonomisk utveckling. 

Laura Ervo
161 000 kronor 
En europaprocessrättslig seminarieserie. 

Stefan Olsson 
210 000 kronor
Redovisning i bank och försäkringsbolag. 

Henrik Alexandersson 
109 000 kronor
Den medeltida kyrkoplatsen ? kyrkolandskapets etablering och förändring i Ranrike ca 1000 ? 1400. 

Ulrika Björk
210 000 kronor 
Etik och det gemensamma i Hannah Arendts politiska filosofi. 

Anna Blomster
105 500 kronor 
Paint it red! The Swedish Cottage and the Construction of National Identities. 

Stina Bäckström 
80 000 kronor 
The Mind´s Movement: A New Account of Expressive Action. 

Sara E. Ellis Nilsson 
75 000 kronor
Medeltida inhemska helgonkult och kristnandet i Skandinavien ? De svenska och danska kyrkoprovinserna fram till 1300.

Konstföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm
100 000 kronor för perioden 2012 ? 2016 
Stipendium till medlemmar i Konstföreningen vid HHS samt bidrag till anordnandet av en föreläsningsserie inom konst- och kulturområdet. 

Maja Lagerqvist
49 000 kr 
Gatumusikens Geografi: Känslor, reglering och musikens roll i skapandet av urbana platser i Brighton och Stockholm. 

Ing.-Marie Nilsson 
40 000 kronor
Ströja kyrka ? en aristokratisk medeltidskyrka. Om Brahekyrkan på Visingsö under medeltiden.