2012

Stiftelsen delade vid sitt majsammanträde 2012 
ut cirka 2 500 000 kronor.

Michael Olausson 
102 000 kronor
Det specialiserade hantverket på Runsa borg. 

Ylva Sjöstrand 
100 000 kronor
 
Mellersta Norrlands hällmålningar ? En nyckel till förståelse av interregionala kontaktnät i sten och bronsålderns Nordeuropa.

Andreas Johnsson 
20 000 kronor 
Field investigation of periglacial structures on Broegger Peninsula (Svalbard) as analogues for Martian landforms.

Kajsa Tönnesson 
35 875 kronor 
Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor. 

Magnus Andersson
297 000 kr 
Vägen framåt ? en gemensam nordisk strategi för utveckling av politiska och ekonomiska reformer i Nordkorea. 

Per-Olof Bjuggren 
100 000 kronor 
Stöd till internationell konferens i rättsekonomi: The 29th Annual Conference of the European Association of Law & Economics Stockholm, September 20-22, 2012. 

Emelie Palm 
540 000 kronor avseende år 2013 och år 2014 
Fondförvaltande ? En empirisk studie av bakomliggande faktorer för professionella investeringsbeslut. 

Dilan Ölcer
150 000 kr slutanslag 
Avhandling: Politiska incitament och ekonomisk utveckling. 

Laura Ervo
161 000 kronor 
En europaprocessrättslig seminarieserie. 

Stefan Olsson 
210 000 kronor
Redovisning i bank och försäkringsbolag. 

Henrik Alexandersson 
109 000 kronor
Den medeltida kyrkoplatsen ? kyrkolandskapets etablering och förändring i Ranrike ca 1000 ? 1400. 

Ulrika Björk
210 000 kronor 
Etik och det gemensamma i Hannah Arendts politiska filosofi. 

Anna Blomster
105 500 kronor 
Paint it red! The Swedish Cottage and the Construction of National Identities. 

Stina Bäckström 
80 000 kronor 
The Mind´s Movement: A New Account of Expressive Action. 

Sara E. Ellis Nilsson 
75 000 kronor
Medeltida inhemska helgonkult och kristnandet i Skandinavien ? De svenska och danska kyrkoprovinserna fram till 1300.

Konstföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm
100 000 kronor för perioden 2012 ? 2016 
Stipendium till medlemmar i Konstföreningen vid HHS samt bidrag till anordnandet av en föreläsningsserie inom konst- och kulturområdet. 

Maja Lagerqvist
49 000 kr 
Gatumusikens Geografi: Känslor, reglering och musikens roll i skapandet av urbana platser i Brighton och Stockholm. 

Ing.-Marie Nilsson 
40 000 kronor
Ströja kyrka ? en aristokratisk medeltidskyrka. Om Brahekyrkan på Visingsö under medeltiden.