2013

Stiftelsen beslutade våren 2013 att dela ut ca MSEK 4,5.

Anders Andersson
SEK 250 000
Bibilioteksstöd till Institutet för Finansforskning

Angiezka Backman
SEK 50 000
Visiting Fellow at Harvard University

Niclas Berggren
SEK 440 000
Sociala attityders ekonomiska betydelse

Martin Dackling
SEK 80 000
Från arvejord till släktklenod

Linus Hagström
SEK 540 000
Utveckling av Utrikespolitiska Institutets Östasienprogram, särskilt genom att knyta en doktorand till programmet.

Lena Holmquist
SEK 135 000
The Old, the New, the Blue. The missing linking to Birka’s Black Earth harbour.

Patricia A. Nelson
SEK 180 000
Evolution of Interest Groups in Japan: Governance Structures and Lobbying Strategies.

Erik Nerep
SEK 800 000
Doktorandanslag: Kompetens och maktfördelning i Aktiemarknadsbolag.

Erik Nerep
SEK 800 000
Doktorandanslag: Ett koherent system för aktieägares och bolagsfunktionärers aktiebolagsrättsliga ansvar.

Evgenia Pavloskaia
SEK 100 000
Sustainability Criteria for Biofuels in a Binding Legal Concept.

Julia Pennlert
SEK 15 000
Poesiprocesser på nätet.

Daniel Sahlén
SEK 141 000
Inhemsk eller kolonial teknik: En analys av täljstensgjutformar från vikingatidens Skottland.

Per Skedinger
SEK 440 000
Institutioner på arbetsmarknaden och deras påverkan på anställda och företag.

Anders Thornell
SEK 380 000
Treatment of Acute Diverticulitis: Laparoscopic Lavage vs Resection. A Randomised Controlled Trial.

Anders Torstensson
SEK 30 000
Adaptation of Arctic algae to a High-CO2 World.

Kajsa Tönnesson
SEK 50 000
Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor.

Aron Verständig
SEK 100 000
Kreditvärderingsinstitutens rättsliga ställning och ansvar (forskarutbildning vid Harvard University).

Frida Wikström
SEK 10 000
Den stora utskrivningen och det psykiatriska rummets förändring under 1900-talets andra hälft.