2014

Stiftelsen beslutade våren 2014 att dela ut ca MSEK 3,6

Mirjam Amcoff
SEK 50 000
Undersökning av dvärgdrakfenan

Magnus Andersson
SEK 580 000

Atlas över den pågående konflikten i Södra Thailand

Maria Andersson
SEK 40 000

TFL 2014 (Tidskrift för Litteraturvetenskap)

Lotta Berntzon
SEK 73 350

Metodutveckling för analys av neurotoxinet BMMA hos
cyanobakterier

Olof Bortz
SEK 180 000

Doktorandstudier rörande Raul Hilberg och Förintelsens historiska minne

Kelly Chen
SEK 100 000

Studier av Securities Market Access Rules for Foreign Financial Institutions

Thomas Englund
SEK 60 000

Slagfältsarkeologi vid Stäket

European Institute of Japanese Studie
SEK 800 000

Doktorandstudier rörande Korean Business and Economy

Charlotta Forss
SEK 75 000

Forskning rörande The continents and perceptions of the world in the 17th-century Swedish travel and narratives

Andreas Johnsson
SEK 22 000

Undersökningar rörande Periglacial and glacial structures on Svalbard

Mitsuyo Kuwano Lidén
SEK 110 000

Doktorandstudier rörande Learner’s perception of proximity in interlanguage performance

Leif Landen
SEK 50 000

Forskning rörande Sekelskiftesgestalter 1900

Anna Launberg
SEK 110 000

Doktorandstudier rörande Commercialization of science: The PET center case

Daniel Schatz
SEK 90 000

Visiting fellowship Harvard University

Anders Sjöbrandt
SEK 36 700

Forskning rörande Från Sweaplats till Almstrid. Omdaningen av Stockholm under efterkrigstiden

Marcus Skarpsvärd
SEK 800 000

Forskning rörande The cost of Legal Certainty

Carolina Uggla
SEK 45 000

Doktorandstudier rörande Kartans system med utgångspunkt  i det sena 1960-talets och det tidiga 1970-talets konst

Zeynep Yetis
SEK 400 000

Doktorandstudier rörande Öppet entreprenörskap som form för kollaborativt värdeskapande