2015

Stiftelsen beslutade våren 2015 att dela ut ca MSEK 3,7

Simon Andersson
SEK 100 000
Skälig misstanke – juridik

André Asplund
SEK 475 000
Japanskt och Svenskt Bistånd i en Post-2015 era: strategiska intressen eller normativa ambitioner?

Nevra Biltekin
SEK 80 000
Diplomatyrkets formering. Statlig kontroll och diplomatkårens könsmärkning, 1905-1955

Tomas Englund
SEK 50 000
Systematisering av Stäketsamlingen – romersk järnålder till 1900-talet i Fisksätra

Carl Jan Granqvist
SEK 420 000
Ny svensk gastronomi med måltidshistoria

Hans Jeppsson
SEK 209 000
Företagsförvärv och allianser i läkemedelsindustrin

Elisabeth Niklasson
SEK 100 000
Funding Matters – Archaeologists and the political economy of the past in the EU

Robert Nilsson Mohammadi
SEK 170 000
Den stora gruvstrejken i malmfälten: En muntlig historia

Margaretha Nordquist
SEK 85 000
Realm and Rulers: Ideological conceptions in late-medieval Swedish Rhyme Chronicles

Maria Persson
SEK 95 000
Förstudie: Försvarslinjen Uddevalla-Vänersborg

Ale Pålsson
SEK 70 000
Community: Political Culture in St. Barthélemy 1800-1820

Ylva Sjöstrand
SEK 50 000
Handeln med lump som ekonomisk och moralisk praktik 1900-1945

Per Skedinger
SEK 480 000
Effekter av skatter och subventioner

Pehr Wissén
SEK 350 000
Johan Söderbergs gästprofessur i finansiell ekonomi

Zeynep Yetis
SEK 170 000
Öppet entreprenörskap som form för kollaborativt värdeskapande

European Institute of Japanese Studies
SEK 800 000
Fortsättning av doktorandprojekt – Korea