2016

Stiftelsen beslutade våren 2016 att dela ut ca MSEK 5,7

Marcus Skarpsvärd
SEK 800 000
Fortsättningsanslag doktorandstudier ytterligare 2 år

Aryo Makko
SEK 90 000
European Neutrality and the Kremlin during the Cold War

Ingrid Berg
SEK 60 000
Kalaureia 1894. A cultural history of the first Swedish excavation in Greece

Per Åhblom
SEK 120 000
Doktorandstudier rörande betydelsen av kapitalmarknadsinteraktion för tolkning av finansiella siffror

Ylva Bäckström
SEK 60 000
Gruvarbete under tidig modern tid – arbetsskador och hälsa med utgångspunkt i skelettmaterial

Jannete Hentati
SEK 60 000
Avhandlingstitel: Skolan utom sig. Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

Mari Eyice
SEK 30 000
Forskningsvistelse vid Faculty of History, Cambridge

Sally Alexandra Longworth
SEK 800 000
Tystnaden däremellan – Yttrandefrihet i kris och konflikt

Per Andersson
SEK 800 000
Towards the Networked Society

Leif Landen
SEK 50 000
Fransk konst och dikt – vyer från romantiskt 1800-tal

Per Nilsson
SEK 80 000
Brukade bilder. Om de sydskandinaviska hällristningarnas betydelse och brukande efter bronsålderns slut

Gunnar Lantz
SEK 40 000
Konsumtionsbeskattningen och välfärdsstaten. Inkomstfördelning och skatte-progressivitet i Sverige 1958-2015 med hänsyn till konsumtionsskatternas inverkan.

Karl Gustafsson
SEK 800 000
Doktorandstudier rörande internationella relationer i Östasien

Eva-Marie Letzter
SEK 100 000
Med ett öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, ca 1340-1500

Sara Ellis Nilsson
SEK 80 000
Lokala helgonkulter som lekmännens andliga näring

Fredrik Heyman
SEK 480 000
Effekter av globalisering och digitalisering på företag och anställda

Michael Olausson
SEK 23 000
Runsa Borg: En befäst centralplats från sen folkvandringstid – tidig Vendeltid. Om bosättningens gravar.

Martin Rundkvist
SEK 105 000
Hemma på borgen: befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Erik Nerep
SEK 360 000
Doktorandbidrag – tillägg

Erik Nerep
SEK 800 000
Förlängning av 2 doktorandbidrag med ytterligare ett år (år 3 i doktorandutbildningen)