2017

Stiftelsen beslutade våren 2017 att dela ut ca MSEK 4,1.

Maria Forsman
SEK 270 000
Juridik: Att företräda barnets rätt och bästa

European Institute of Japanese Studies
SEK 40 000
Fortsättning av doktorandprojekt Korean Business and Economy

Per Hjertstrand
SEK 480 000
Att mäta effekterna av handel mellan länder

Carolin Sjöholm
SEK 50 000
Assymetric Information in the Household: Fathers and Child Welfare

Min Tian
SEK 90 000
Informationsystems Integrering med Affärssystem

Minna Kristina Hamrin
SEK 60 000
Picturing Sexual Temptation and Sin in Italian Post-Tridente Art

Jonathan Lilliedahl
SEK 50 000
Musikklasser i Sverige – framväxt och framgång

Anna Sörman
Hantverkets arenor: bronsgjutningens organisation i sydskandinavien under bronsåldern

Kim Bergqvist
SEK 75 000
Aristrocratic Ideology and Political Morality: The Chivalric and Courtly Ethos in Castile-León and Sweden, c 1275-1350

Olof Blomqvist
SEK 80 000
Life in captivity; perceptions of inclusion and collective identity in early 18th century Europe

Annelie Drakman
SEK 60 000
Från flödeshantering till gränsbevakning. 1800-talets föränderliga sjukdomsuppfattning utifrån svenska provinsialläkare

Karl Gustafsson
SEK 800 000
Doktorandstudier rörande internationella relationer i Östasien II – tillägg 2 års studier

David Larsson Heidenblad
SEK 80 000
Lundahistorikerna och miljöfrågans genombrott, 1967-1968

Anton Jansson
SEK 60 000
Ateismens svenska begreppshistoria

Niclas Johansson
SEK 90 000
Bildningens litterära former i en flerkulturell kontext

Bolette Frydendahl Larsen
SEK 60 000
Psykopatisk ungdom: Historiska perspektiv på psykiatriska diagnoser i ungdomsåren

Christer Lundh
SEK 45 000
Emigrationen från Sverige till USA 1850-1910: drivkrafter och flyttningshinder

Sari Nauman
SEK 30 000
The Power of Words: Oral Oaths in a Literate State

Johanna Pettersson
SEK 60 000
What’s in line? – Ideas of sovereignty in olicies of open borders

Martin Rundkvist
SEK 100 000
Hemma på borgen. Befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Cecilia Sandström
SEK 90 000
Encountering Environment. Ecology, production and trading network on Monte Polizzo and Western Sicily 600-500 BC

Lisa Svanfeldt-Winter
SEK 40 000
Forskningsvistelse vid Institutionen för etisk och jämförande folkloristik vid Tartu universitet

Johan Weyryd
SEK 90 000
Slutförande av avhandlingen ”Consumed Democracy? On Consumer Choice and its Implications for Citizenship and Democracy”

Frida Wikström
SEK 100 000
Att göra rum: Tvångsvård, utskrivningar, vardag och subjektskapande 1967-1992

Andreas Onnerfors
SEK 100 000
Det svenska civilsamhällets framväxt: organisationer, nätverk och politisk kultur kring 1800

Robert Osterbergh
SEK 75 000
Making it Matter: The Limit Conditions of Art and th Pursuit of Cultural Bindingness in contemporary Innovative American Poetry, 1988-2008

Erik Nerep
SEK 840 000
Doktorandanslag inom juridik

Erik Nerep
SEK 120 000
Fortsättning av doktorandanslag inom juridik