2018

Stiftelsen beslutade våren 2018 att dela ut ca MSEK 4,1.

Center for Business Law
SEK 104 000
Overheadbidrag för projekt inom associationsrätt

Sally Alexandra Longworth
SEK 430 000
Tystnaden däremellan – Yttrandefrihet i konflikt

Mona Samadi
SEK 47 000
Men are the Guardians of Women – Advancing Women’s Rights in Islamic Law

Marcus Skarpsvärd
SEK 90 000
The Cost of Legal Certainty

Arvin Tayari
SEK 860 000
Personal Autonomy in the ear of Big data

European Institute of Japanese Studies
SEK 860 000
Doktorand i Östasiens ekonomi/Japan

Åsa Malmström Rognes
SEK 488 000
Finansiell integration i ASEAN – kan den uppnås utan politisk integration, vad kan läras från EU och hur har den utvecklats sedan Asienkrisen?

Ji Won Song
SEK 90 000
Extending period for dissertation work

Roger Svensson
SEK 255 000
Allokering av offentliga FoU-bidrag i näringslivet

Sebastian Waechter
SEK 160 000
The Impact o Tinnitus and High-Frequency Hearing on Cognitive Performance

Sven Aarflot
SEK 50 000
Två konserter: Confidencen och Uppsala

Lars Ostman
SEK 100 000
Hur Västvärlden fylldes med musik

Anna Wessman
SEK 75 000
Bronsålderns bilder och regionalitet – en komparativ studie av sydskandinaviska hällristningar

Hans Andersson
SEK 45 000
Färdigställande av avhandling. Något betydelsefullt: L. Dobycins möten bortom orden i det sovjetiska tjugotalet

Giulia Giubergia
SEK 90 000
Sacralization, Public Space and Memory of the Revolution. Downtown Cairo during and after the 2011 Uprising

Malin Holm
SEK 90 000
The Rise of Online Counterpublics? The Problem of Inclusion in a Digital Age

Martin Rundkvist
SEK 126 000
Hemma på borgen. Befästa medeltidsgårdar i Östergötland

Ewelina Sokolowska
SEK 90 000
Biology, social science and politics – Assessing the claims of a neurobiological turn in social and political science