2019

Stiftelsen beslutade våren 2019 att dela ut ca MSEK 3,9.

Niclas Berggren
420 000 kr
Institutioner för tolerans, frihet och tillväxt

Roger Svensson
110 000 kr
Allokering av offentliga FoU-bidrag i näringslivet

Henrik Christensen
90 000 kr
Avhandling: We Call Upon the Author: Fictional Representations of
Fyodor Dostoeyevsky in Contemporary Biographical Films and Novels

Andrine Nilsen
20 000 kr
Dendrokronologiska analyser av urbana byggnadsmiljöer i Småland
och Västergötland

Martina Hjertman
90 000 kr
”Urban Marginality” – färdigställandet av ett arkeologiskt avhandlingsprojekt

Björn Hjulström
18 000 kr
Aglahövdingens residens – datering av en nyupptäckt hallmiljö och storgård från järnålder

Ylva Wijkander
100 000 kr
Rödockramålningar runt stora Lee; inventering, dokumentation och kontextuell analys

Per Andersson
880 000 kr
Doktorandprojekt – Towards the Networked Society

Sally Alexandra Longworth
440 000 kr
Tystnaden däremellan – Yttrandefrihet i konflikt

Therese Paulson
90 000 kr
Färdigställande av avhandlingen Polygonal columns in ancient Greek architecture

Vasileios Petrogiannis
60 000 kr
European mobility and spatial

Åsa Malmström Rognes
504 000 kr
Finansiell integration i ASEAN del 2 – kan den uppnäs utan politisk integration, vad kan läras från EU och hur har den utvecklats sedan Asienkrisen?

Sofie Sagfossen
60 000 kr
Effort depicted: the role of effort conveyed in imagery

Gabriel Itkes Sznap
45 000
Kalenderkänslighet – om datumets funktion i litteraturen

European Institute of Japanese studies
880 000
Anslag för att täcka kostnaderna för en doktorand, år 3-4 i programmet ”East Asian Economy and Business”

Julia Willén
90 000 kr
”Futures Past of South African Whiteness in Nadine Gordimer’s Writing 1959-1979”