2020

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2020 beviljat anslag uppgående till SEK 3 327 000 till följande:

Docent Niclas Berggren
Institutioner för tolerans, frihet och tillväxt
510 000

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland: survey, excavation, contextualisation
360 000

Arvin Tayari
Personal Autonomy in Era of Big Data
880 000

Falsterbo Fågelstation (Skånes Ornitologiska Förening)
Omarbetning och nytryck av Vingar över Falsterbo 3 uppl./Wings over Falsterbo 2 uppl.
95 000

Stylianos Papaioannou
Networks, opportunity and turbulence
90 000

Alexandra Johansson
Förhållandet mellan interna skatteregler och skatteavtal – särskilt om interna skattereglers företräde
90 000

Fredrik Heyman
Effekter av globalisering och digitalisering på företag och anställda
382 500

Skebobruks museiförening
Forsrännan vid gjuteriet
89 500

Mårten Schultz
Skadestånd under osäkerhet
520 000

Mikael Kristersson
SKÄRFLÄCKOR – svart på vitt – en dokumentär filmstudie
130 000

Maria Nordbrandt
”Modern Talking: Possibilities and Limitations of Deliberation in a (Climate) Changed World”
90 000

Lina Isacs
Färdigställande av avhandlingen ”Deliberating valuation in environmental and ecological economics”
90 000