2021

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2021 beviljat anslag uppgående till SEK 2 765 000 till följande:

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland:
Survey, excavation, contextualization.
SEK 150 000

Roger Svensson
Samband mellan teknologiöverföringar i
patentsystemet och kommersialisering.
SEK 530 000

European Institute of Japanese Studies (EIJS)
PhD program: East Asian Economy and Business –
sustainable growth and interconnectedness of
Europeanand Asian Markets.
SEK 880 00

Isabelle Bengtsson
Offentligrättsliga aspekter på markanvändningen.
SEK 340 000

Kerstin Odebäck
Den yngre järnålderns sköldar – ting, bild och text
i Skandinavien (ca 550-1050 e.Kr.).
SEK 60 000

Anton Ahlén
Managing migration and integration – the case of
family immigration.
SEK 75 000

Alexandra Johansson
Den skatterättsliga behandlingen av utländska bolag med
hemvist utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
SEK 630 000

Hjärnfonden
Hjärnforskning
SEK 50 000

Hjärt- och Lungfonden
Hjärt- och Lungforskning
SEK 50 000