2022

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2022 beviljat anslag uppgående till SEK 4 934 000 till följande:

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland:
Survey, excavation, contextualization.
SEK 144 000.

Olof Blomqvist
Färdigställande av doktorsavhandling:
”I want to stay: migration, belonging and prisoners
of war at the dawn of the 18th century”
SEK 100 000

Caroline Åvall
Föräldrars konflikter om barn –
i gränslandet mellan rättstvist och omsorg.
SEK 1 960 000

Handelshögskolan i Stockholm
Handelsbolagsbeskattning – om principer
för beskattning av inkomster i handelsbolag.
SEK 490 000

Roger Svensson
Samband mellan teknologiöverföringar inom
patentsystemet och kommersialisering.
SEK 240 000

Erik Prawitz
Returnees and Entrepreneurship in
the Age of Mass Migration.
SEK 460 000

Sofia Helander
Monetary democracy as idea and practice –
evaluation of the local currency movement.
SEK 710 000

Sara Ekström
Att styra med känslor: Liberala maktdiskurser i relation
till gustavianska nationella kulturprojekt 1772-1792.
SEK 120 000

Olle Hammar
Hushållsfördelade nationalräkenskaper:
Nya perspektiv på inkomst- och förmögenhetsfördelningen
i Sverige, 1930-2020.
SEK 710 000