2022

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2022 beviljat anslag uppgående till SEK 4 934 000 till följande:

SökandeProjekttitelBeviljat belopp
Martin RundkvistRoyal Viking Period Mead-halls in Östergötland: Survey, excavation, contextualization.144 000
Olof BlomqvistSlutskrivningsfinansiering100 000
Caroline ÅvallFöräldrars konflikter om barn – i gränslandet mellan rättstvist och omsorg1 960 000
Handelshögskolan i StockholmHandelsbolagsbeskattning – om principer för beskattningen av inkomster i handelsbolag490 000
Roegr SvenssonSamband mellan teknologiöverföringar inom patentsystemet och kommersialisering240 000
Erik PrawitzReturnees and Entrepreneurship in the Age of Mass Migration460 000
Sofia HelanderMonetary democracy as idea and practice – a democratic evaluation of the local currency movement710 000
Sara EkströmAtt styra med känslor: Liberala maktdiskurser i relation till gustavianska nationella kulturprojekt 1772–1792120 000
Olle HammarHushållsfördelade nationalräkenskaper: Nya perspektiv på inkomst- och förmögenhetsfördelningen i Sverige, 1930-2020710 000