2024

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2024 beviljat anslag uppgående till SEK 4 660 000 till följande:

Marcus Skarpsvärd
The Private Investor: A Forensically-Informed Assesment of EU State Aid Law
SEK 1 070 000

Jacob Lundberg
Drivkrafter till arbete och generationsrättvisa i det svenska pensionssystemet
SEK 305 000

Mary Kathleen Burke
Forest owners embedded in place: Understanding the role of place in the evolution entrepreneurship and sustainability
SEK 535 000

Roger Svensson
Effekter av statligt ägarkapital och lån på småföretagets innovation och tillväxt
SEK 460 000

Elin Molin
Ökad förståelse för överskuldsättningens långsiktiga konsekvenser med hjälp av nya data
SEK 535 000

Natalie Aleksic
Intelligent Drugs? How Al affects firm performance in life science
SEK 980 000

Julia Hermine Charlotte Englander
Justice and Self determination: Early Jewish Holocaust Memory in Sweden
SEK 120 000

Sara Hovi
Skadestånd vid offentlig upphandling
SEK 120 000

Behrang Kanzad
Fairness and Digital Markets in European Law and Economics
SEK 535 000