2023

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse har under 2023 beviljat anslag uppgående till
SEK 4 240 000 till följande:

Siri Sylvan­­
Towards a New Democratic Theory of Expertise
SEK 120 000

Åke Freij
Efterlevnad av regelverksförändringar:
en underskattad källa till konkurrensfördelar
SEK 1 070 000

Martin Rundkvist
Royal Viking Period Mead-halls in Östergötland and Södermanland:
Survey, excavation, contextualization.
SEK 119 000

Maria Aminoff
Bortom rimligt tvivel – om beviskravsnormer och differentierat beviskrav
SEK 120 000

David Malm
Samla som en stat: formeringen av förvaltningen, undervisningen och språket
SEK 100 000

European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan
Green Economy Transition – implementation of smart cities
and society 5.0 in the EU and Japan
SEK 710 000

Pontus Folkesson
Skolväsendets framväxt i 1600-talets Sverige
SEK 120 000

Erik Prawitz
Returnees and Entrepreneurship in the Age of Mass Migration
SEK 305 000

Anna Baturevich
Netdoctors casting the net: the impact of digital
health platforms on healthcare in Sweden
SEK 1 176 000

Skebobruks Museiförening
Åtgärder i samband med Skebobruks minnesår 2024
SEK 200 000

Forskningsfrämjande fonder (Hjärnfonden,
Hjärt- och lungfonden, Geriartriska fonden,
och Mag-tarmfonden för Gastroenterologisk
och Hepatologisk forskning).
Forskningsstöd
SEK 200 000